7. Gıda Güvenliği Kongresi

Afetlerde Gıda Güvenliği Yönetimi

Ambalaj ve Gıda Güvenliği

Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği

Çevre ve Gıda Güvenliği

Demografik Değişimler, Tercihler ve Gıda Güvenliği

Evde Gıda Güvenliği

Geleneksel Gıdalarda Gıda Güvenliği

Gıda Etiği

Gıda Güvenliği Mevzuatı, Gıda Hukuku ve Resmi Kontroller

Gıda Güvenliği ve Kurumlar arası/Mesleklerarası İletişim

Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamaları

Gıda güvenliğinde AB ve Uluslararası Anlaşmalar

Gıda Güvenliğinde Analiz Yöntemleri

Gıda Güvenliğinde ARGE

Gıda ile Temas Eden Malzemeler ve Gıda Güvenliği

Gıda İşleme ve Gıda Güvenliği

Gıda İşlemede Yeni Teknolojiler ve Gıda Güvenliği

Gıda Kaybı ve Gıda Atığı

Gıda Suçları ve İzlenebilirlik

Gıda ve Sağlık/Hastalık İlişkisi

Hayvansal Üretim, Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği

İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği

Lojistik ve Gıda Güvenliği

Nanoteknoloji ve Gıda Güvenliği

Özel Üretim Teknikleri

Proses ve Gıda Güvenliği

Risk Algılaması, Toplum Farkındalığı

Satış Noktalarında Gıda Güvenliği

Su Ürünleri ve Gıda Güvenliği

Su ve Gıda Güvenliği

Tedarik Zincirinde Gıda Güvenliği

Tek Sağlık Kavramı uygulamaları

Toplu Tüketim Yerleri ve Gıda Güvenliği

Yem ve Gıda Güvenliği

Yeni Gıdalar, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği