7. Gıda Güvenliği Kongresi
Ana Sponsorluk 20.000 € + %18 KDV(=23.600 €)
Altın Sponsorluk 11.000 € + %18 KDV(=12.980 €)
Gümüş Sponsorluk 8.500 € + %18 KDV(=10.030 €)
Bronz Sponsorluk 5.500 € + %18 KDV(=6.490 €)
Uydu Sempozyum Sponsorluğu 5.500 € + %18 KDV(=6.490 €)
Yaka Kartı İpi Sponsorluğu 7.500 € + %18 KDV(=8.850 €)
Kongre Çantası Sponsorluğu 6.000 € + %18 KDV(=7.080 €)
Cep Program Sponsorluğu 5.500 € + %18 KDV (=6.490 €)
Kongre USB Sponsorluğu 4.000 € + %18 KDV (=4.720 €)
Oturum Sponsorluğu 4.000 € + %18 KDV (=4.720 €)
Kokteyl Sponsorluğu 5.500 € + %18 KDV (=6.490 €)
Öğle Yemeği Sponsorluğu 5.500 € + %18 KDV (=6.490 €)
Su Sebilleri Sponsorluğu 3.500 € + %18 KDV (=4.130 €)
Kahve Molası Sponsorluğu 3.500 € + %18 KDV (=4.130 €)
Bloknot Kalem Sponsorluğu 4.000 € + %18 KDV (=4.720 €)
Product Theatre Sponsorluğu 1.500 € + %18 KDV (=1.770 €)
Yönlendirme Panoları Sponsorluğu 1.500 € + %18 KDV (=1.770 €)
Kongre Çantası İçi Sponsorluğu 1.000 € + % 18 KDV (=1.180 €)
Fuaye Zemin Giydirme Sponsorluğu 750 € + % 18 KDV (=885 €)

 

Ana Sponsor
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 5 adetücretsiz kayıt, kongre afişinde ve basılı dokümanların tümünde ana sponsor olarak en üstte ya da en solda yer alma, uydu sempozyum imkanı, sergi alanında stant yeri, kongre kitapçığı arka sayfasında tam sayfa reklam imkanları, 2 adet Kongre Çantası İçi Sponsorluğu.

Altın Sponsor
Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 4 adet ücretsiz kayıt, kongre afişinde ve basılı dokümanların tümünde ana sponsorun altı veya yanında yer alma, uydu sempozyum imkanı, sergi alanında stant yeri, kongre kitapçığında tam sayfa reklam imkanları, 1 adet Kongre Çantası İçi Sponsorluğu.

Gümüş Sponsor
Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 3 adet ücretsiz kayıt, kongre afişinde ve basılı dokümanların tümünde altın sponsorun altı veya yanında yer alma, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanları, 1 adetKongre Çantası İçi Sponsorluğu.

Bronz Sponsor
Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 2 adet ücretsiz kayıt, kongre afişinde ve basılı dokümanların tümünde gümüş sponsorun altı veya yanında yer alma, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanları.

Uydu Sempozyum Sponsorluğu
Kongre Bilimsel Programı içerisinde Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen saatlerde firmalar için uydu sempozyum imkanı sunulacaktır. Sempozyum içeriği, konuşmacı ve ürün bilgilerinin Kongre Bilim Kurulu tarafından onaylanması zorunludur. Firma tanıtım materyalleri, sempozyum saatinde salon girişinde ve salon içerisinde yer alabilir. Bir adet kongre çantası içi sponsorluğu verilecektir. Ayrıca firma tarafından hazırlanacak uydu sempozyum davetiyeleri kongre çantası içine konulacaktır. Uydu sempozyumla ilgili bilgiler kongre bilimsel programında yer alacaktır. 

Yaka Kartı İpi Sponsoru
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 3 adet ücretsiz kayıt, yaka kartı askı ipinde logosunun yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Kongre Çantası Sponsoru
Tek firma ile sınırlıdır.  Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 3 adet ücretsiz kayıt, logosunun çanta üzerinde yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Cep Program Sponsorluğu
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 1 adet ücretsiz kayıt, tüm katılımcılara dağıtılacak olan cep program kitapçığında logosunun yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Kongre USB Sponsoru
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 2 adet ücretsiz kayıt, logosunun tüm katılımcılara dağıtılacak olan USB Bellek üzerinde yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Oturum Sponsorluğu
Bir oturumun tam sponsoru olmak için, sponsor olmak isteyen firma oturum konusunu ve konuşmacıyı belirlemeli ve 7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi Bilim Kuruluna onay için sunmalıdır. Tüm konuşmacılar mutlaka akademik olarak yeterliliğini kanıtlamış ve alanında uzman olan kişilerden oluşmalıdır. Sponsor firma ya da kurumlar, tüm konuşmacıların masraflarının sorumluluğunu üstlenmelidir. Oturumların tamamı 3 paralel salonda aynı anda yapılmaktadır. Bir oturum süresi yaklaşık 1 saat 30 dakikadır. Teknik ekipmanlar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Bu oturumlarda kesinlikle reklam içerikli sunumlar yapılamaz. Ürün ya da şirket adı sunumlarda geçemez. Oturumun adı tüm basılı ve görsel malzemelerde sponsorun ismiyle anılacaktır. Program kitapçığında oturum sponsorun adıyla anılacaktır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş yapılması sağlanacaktır. 3 Adet ücretsiz kayıt imkanı verilecektir. 1 adet Kongre Çantası İçi Sponsorluğu verilecektir. Oturum sponsorluğu 2 firma ile sınırlıdır.

Kokteyl Sponsorluğu
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 2 adet ücretsiz kayıt, kokteyl alanında firmanın bayrak ve flamalarının yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Öğle Yemeği Sponsorluğu
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 2 adet ücretsiz kayıt, öğle yemeği alanında firmanın bayrak ve flamalarının yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Su Sebilleri Sponsorluğu
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 2 adet ücretsiz kayıt, fuayelerde bulunan su sebillerinin firma görselleri ile giydirilmesi ve sebillerde kullanılan su bardaklarında firmanın logosunun yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Kahve Molası Sponsorluğu
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 2 adet ücretsiz kayıt, ismi veya logosunun yer alması, kahve molası alanında firmanın bayrak ve flamalarının yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Bloknot ve Kalem Sponsorluğu
Kongre çanta içine konulacak defter, kalem. Kongrenin birinci günü dağıtılacak defter kalem ve kongrenin ikinci günü dağıtılacak defter kalem şeklinde üç firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 1 adet ücretsiz kayıt, kongre bloknotu ve kongre kaleminde logosunun yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı. 

Product Theatre
Product Theatre, şirketlere ürün ve teknolojilerini en hızlı şekilde ve doğrudan sergileme fırsatı elde edebilecekleri zaman dilimleri yaratabilmek amacıyla düşünülmüştür. Sunumlar, azami 50 kişiyi ağırlayabilecek olan Konferans Merkezi’ndeki salonlarından birinde yapılacaktır.  Bu sunumlar, doğrudan ürün ve hizmet tanıtımına yönelik konuların yer aldığı sunumlar olabilecektir.  

Yönlendirme Panoları Sponsorluğu
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 1 adet ücretsiz kayıt, yönlendirme panolarının tamamında logosunun yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

Kongre Çantası İçi Sponsorluğu
Etkinlik Sırasında katılımcılara dağıtılacak kongre çantasının içine bir adet broşür veya promosyon malzemesi koyma.

Fuaye Zemin Giydirme Sponsorluğu
Tek firma ile sınırlıdır. Kongre web sitesinde sponsorluk bölümünde firma logosuna yer verilerek firmanın web sayfasına giriş sağlanması, 2 adet ücretsiz kayıt, fuayelerde bulunan zeminlerin firma görselleri ile giydirilmesi ve zemin yönlendirmelerinde firmanın logosunun yer alması, kongre kitapçığında yarım sayfa reklam imkanı.

29 Ağustos 2022 tarihine kadar yapılan sponsorluk başvurularında, %50 peşin %50 29 Ağustos 2022 tarihi öncesinde ödeme yapmak şartıyla %15 indirim uygulanacaktır.

Sponsorluk ile ilgili başvurular papyon@papyon.com.tr adresine yapılacaktır.

Sponsorluk Ödemeleri 

Tüm ödemeler Papyon Organizasyon Reklam Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. hesabına yapılacaktır. TL yapılacak ödemeler için ödeme günü T.C. Merkez Bankası EURO satış kuru kullanılmalıdır.

Papyon Organizasyon Reklam Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

TEB- Türkiye Ekonomi Bankası Erenköy Şubesi
Euro Hesabı

TR53 0003 2000 0000 0070 2825 48

Swift Kodu: TEBUTRIS0389

TEB- Türkiye Ekonomi Bankası Erenköy Şubesi
Türk Lirası Hesabı

TR80 0003 2000 0000 0070 2825 47