7. Gıda Güvenliği Kongresi

“Gıda Güvenliği” İle İlgili Bir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması

Gıda Güvenliği ile İlgili Bir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması Değerlendirildi

“Gıda Güvenliği ile İlgili Bir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması”nın dördüncüsü 7.Gıda Güvenliği Kongresi kapsamında düzenlenmiştir. Ancak 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Kongre yaşanan pandemi koşulları nedeniyle zorunlu olarak önce 3-4 Haziran 2021, ardından da 9-10 Haziran 2022 tarihlerine ertelenmiştir. Geçen bu süreçte yarışmaya katılan öğrencileri daha fazla bekletmemek adına Kongre Düzenleme Kurulu projelerin değerlendirilmesi kararını almıştır.

Meslek lisesi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı oluruyla gerçekleştirilmiş ve bu yarışma ile gelecekte gıda güvenliği alanında görev yapacak olan gençlerin konuyla ilgili farkındalıklarının arttırılması ve gıda güvenliği konusunda çalışmaya teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerden gıda güvenliği ile ilgili bir sorunu tanımlayarak somut ve ölçülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri veya gıda güvenliği konusunda bir farkındalık çalışması yapmaları beklenmiştir.

Bu çerçevede sunulan başvurular jüri tarafından değerlendirilerek ikincilik ve üçüncülük ödülüne layık görülen projeler belirlenmiştir.

Proje yarışmasında İkincilik Ödülü "GIDA AMBALAJLARINDA BULUNAN ALERJEN UYARILARIN GÖRME ENGELLİLERCE DE TANINMASI İÇİN BRAİLLE ALFABESİ İLE AMBALAJLARA UYGULANMASI" konulu projeleri ile Çorlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Sibel Han ve Ceren Gürbüz’e verilmiştir.

Üçüncülük Ödülüne ise “TATA-TARİH Takipçisi” projesi ile Bolu TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zahide Nazlı Aydemir layık görülmüştür.

Bu çerçevede 3-4 Kasım 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan 7.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’nin proje yarışması sonuçlandırılmıştır; yeni proje başvurularına yönelik duyuru 2024 yılında gerçekleştirilecek olan  8. Gıda Güvenliği Kongresi kapsamında yapılacaktır.