7. Gıda Güvenliği Kongresi

“Gıda Güvenliği” İle İlgili Bir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması

 

Gençler Gıda Güvenliğine Sahip Çıkıyor!

 

“Gıda Güvenliği” İle İlgili Bir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması Katılım Şartları ve Başvuru Formu Aşağıdadır;

 

Başvuru formu için tıklayınız

 

ŞARTNAME 

A. YARIŞMANIN ADI

“Gıda Güvenliği” İle İlgili Bir Farkındalık Yaratma Proje Yarışması

B. YARIŞMANIN AMACI

Yarışma ile eğitim hayatı sonrasında gıda sektöründegörev yapacak olan gençlerin gıda güvenliğine yönelik bir çalışma yapmaları ve bunun sonucunda farkındalıklarının arttırılması, kendilerine olan güvenlerinin ve sorumluluk anlayışlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

C. YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI

 1. Projeler teorik olacaktır. Proje konusu seçimine yardımcı olmak amacıyla aşağıda örnek konular verilmiştir. Öğrenciler konuları geliştirmekte serbesttirler.

Örnek 1- Bir Gıda İşletmesinde olabilecek riskleri önlemek amacıyla bir sorun tespit edip (Örn: çalışanların eğitimsizliği, işletme koşullarının hijyenik yetersizliği, işletmede oluşabilecek çapraz bulaşı riskleri gibi) bu sorunu takip edecek yöntem belirleme, çözüm önerileri ve bu önerilerin hedefe ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi.

Örnek 2-Evlerde, toplu tüketim yerleri veya satış noktalarında gıda güvenliği ile ilgili, farkındalığı arttırıcı çalışmaların tespiti ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi.

 1. Öğrencilerin proje çalışmalarından; gıda güvenliği ile ilgili bir sorunu tanımlayarak, çözüm oluşturma yöntem önerileri belirlemeleri ve hedefe ulaşıp ulaşılamayacağını ölçme önerilerini ifade etmeleri beklenmektedir.
 1. KATILIM KOŞULLARI
 1. Yarışmaya, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok programlı Anadolu Liselerinin Gıda Teknolojileri alan/dalları, Yiyecek İçecek Hizmetleri alan/dalları, Pazarlama ve Perakende alanı Gıda Satışı dalı ile Kimya Teknolojileri  alan/dallarında öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Yarışmaya, her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.
 4. Başvuru formu doldurulduktan sonra proje metni ile birlikte proje başvuruları okul müdürlüklerince  muhteber.ersin@ggd.org.tradresine e-posta ile gönderilecektir.
 5. Proje metni A4 boyutundaki kağıda Arial, 11 punto ile yazılacak; minimum 1, maksimum 3 sayfa uzunluğunda olacaktır.
 6. Proje metni word dosyası olarak iletilecektir, projede fotoğraf kullanılacaksa Word dosyası içeresinde yer almalı ayrı ek olarak gönderilmemelidir.
 1. YARIŞMA TAKVİMİ

SON BAŞVURU TARİHİ 
31/03/2021 (Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
30/04/2021 tarihinde web sayfasından (www.gidaguvenligikongresi.org ve www.foodsafetycongress) açıklanacak ve kazananların e-posta adreslerine bildirilecektir. 

ÖDÜL TÖRENİ
7.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi -  4 Haziran 2021 Grand Cevahir Hotel Convention Center

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 1. Başvuruların değerlendirilmesi Kongre Bilimsel Danışma Kurulu ve Paydaş Kurum Temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yapılacaktır.
 2. Projelerin değerlendirilmesinde, gıda güvenliği açısından farkındalık sahibi olma, farkındalık yaratmaya veya bir soruna çözüm oluşturmaya sağlayacağı katkı, özümseme ve hakimiyet, sonuç ve açıklık gibi kriterler göz önüne alınacaktır.
 3. Projelerin öğrencilerin özgün düşünceleri ile oluşturulması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlamış olması beklenmektedir.
 4. Jüri değerlendirmesi 30/04/2021 tarihinde web sitesinden açıklanacak ve kazananların e-posta adreslerine bildirilecektir. Ödül kazanan projeler kongre web sitesinden yayınlanacaktır
 1. YARIŞMADA DERECE ALANLARA VERİLECEK ÖDÜLLER

Seçilen ilk 3 projenin sahibi 4 Haziran 2021 tarihinde Grand Cevahir Hotel Convention Center gerçekleştirilecek olan 7. Uluslarası Gıda Güvenliği Kongresi ödül törenine davet edileceklerdir. Bir projenin iki öğrenci tarafından hazırlanması durumunda ödül tutarı ve kitap hediye çeki, öğrenciler arasında eşit oranda paylaştırılacaktır. Gıda Üretim İşletmesi gezisine seçilen ilk 3 projenin tüm öğrencileri katılacaktır.  

Kongreye İstanbul dışından gelecek dereceye girmiş öğrencilerin ve 1’er refakatçisinin konaklama ve geliş-dönüş otobüs, tren (yataklı hariç) veya tek yön 650 km’yi aşan mesafeler için uçak bileti ücretleri Kongre Organizasyonu tarafından ödenecektir.

 

DERECESİ

ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK

3.000 TL + 500 TL Kitap Hediye Çeki + Gıda Üretim İşletmesi Gezisi

İKİNCİLİK

2000 TL + 500 TL Kitap Hediye Çeki + Gıda Üretim İşletmesi Gezisi

ÜÇÜNCÜLÜK

1000 TL + 500 TL Kitap Hediye Çeki + Gıda Üretim İşletmesi Gezisi